Waarom is samenwerken soms zo moeilijk? En wat kun je eraan doen?

By | 16 december 2013

Iedereen kent situaties waarin de samenwerking niet goed verloopt. Hoe komt dat? Wat maakt samenwerking zo ingewikkeld?

Organisaties bestaan uit samenwerkende mensen. Dat maakt organisaties ook zo krachtig, want vele handen maken licht werk. Toch weten wij allemaal dat in teams niet altijd de gewenste effectiviteit bereikt wordt. Er zijn misverstanden, conflicten, er is machtsstrijd, er worden politieke spelletjes gespeeld.

In essentie ontstaan de meeste improductieve spanningen tussen mensen doordat wij geen vertrouwen hebben in de ander. Wij gaan ons daarom indekken, we spreken ons niet helemaal meer uit, we hanteren verborgen agenda’s, of we worden scherp, kritisch en aanvallend. Dat heeft natuurlijk effecten op collega’s die zich daardoor terugtrekken, zich verbergen, of ook in de aanval gaan.

Wat kun je doen? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Voor goede samenwerking is allereerst vertrouwen nodig. Vertrouwen ontstaat wanneer mensen bereid zijn naar elkaar te luisteren, wanneer zij bereid zijn niet alleen hun eigen mening te horen, maar ook die van collega’s. Vertrouwen ontstaat ook door zorgvuldigheid in de onderlinge relaties. Botheid kan mensen kwetsen, met alle gevolgen van dien. En vertrouwen ontstaat wanneer mensen elkaar beter kennen.

Bij ons betekent teamontwikkeling dan ook vaak, dat de leden van het team iets meer van elkaar te weten komen dan de puur zakelijke aspecten. Wie is iemand als persoon? Wat zijn zijn inspiratiebronnen? Wat zijn zijn waarden? Waarvoor is hij gevoelig, en hoe komt dat dan? Dergelijke gesprekken leiden altijd weer tot wederzijds begrip en toenadering tot elkaar.