‘Naar een collectieve ambitie’

Wat is het programma ‘Naar een collectieve ambitie’?

‘Naar een collectieve ambitie’ heeft als doel in uw organisatie de collectieve ambitie bloot te leggen, te verhelderen en te versterken.

Waaruit bestaat het Programma ‘Naar een collectieve ambitie’?

 • Adviesgesprekken met de directie, waarin de algemene vraagstelling, doelstelling, focus, strategie en het concrete programma worden besproken.
 • Design team, waarin gezamenlijk met key stakeholders in de organisatie de ontwikkeling ontworpen en gemonitord wordt, en het design van verschillende modules wordt doorgesproken. Dit verzekert u van een nauwe aansluiting bij uw organisatie.
 • Teamcoaching, waarin binnen teams gewerkt wordt aan synergie of aan conflicten die gaandeweg het proces ontstaan.
 • Groepssessies, waarin zowel individuele waarden als collectieve waarden worden uitgewisseld, en er zo gewerkt wordt naar een collectieve ambitie.

Wat levert ‘Naar een collectieve ambitie’ uw organisatie op?

Het uiteindelijke resultaat is een collectieve ambitie voor uw organisatie. Een ‘streven’ dat gedeeld wordt door alle medewerkers, en dat leidt tot gezamenlijkheid in de organisatie. Deelresultaten zijn:

 • Een grotere commitment ten aanzien van de doelen van de organisatie;
 • Een grotere interne samenhang en collegialiteit, omdat ieder bewust aan eenzelfde einddoel werkt. Daardoor ook minder conflicten en belangenstrijd;
 • Een basis voor heldere afspraken ten aanzien van taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheid, aangezien het uiteindelijke doel voor allen gelijk is;
 • Een betere, meer coöperatieve sfeer in de organisatie;
 • Een grotere vrijheid voor het individu. Zolang hij/zij zich verbindt aan de collectieve ambitie en daarover overeenstemming is, is zijn/haar bijdrage aan het geheel verzekerd. Daarom:
 • Minder kosten en energie besteed aan bureaucratie, controle en handhaving;
 • En – heel belangrijk – een krachtiger corporate identity, doordat medewerkers en management allen eenzelfde boodschap uitzenden naar partners en klanten.
Share Button