‘Open professionele communicatie’

Wat is het programma ‘Open professionele communicatie’?

In ‘Open professionele communicatie’ wordt gewerkt aan de ‘teamspirit’ binnen teams en in de organisatie. Die kan alleen ontstaan als mensen open en eerlijk tegen elkaar zijn. Als zij zogezegd ‘het achterste van hun tong’ laten zien. Een centraal thema is: Hoe communiceer je?  Niet alleen de vaardigheid van open communicatie staat centraal, maar vooral ook de achterliggende drijfveer: wat zorgt ervoor dat je het moeilijk vindt je uit te spreken? Anders gezegd: welke aspecten van je persoonlijkheid zorgen ervoor dat open communiceren lastig is?

Waaruit bestaat het programma ‘Open professionele communicatie’?

  • Individuele intakes, waarin leerdoelen en commitment aan de doelstellingen en werkwijze van het programma wordt besproken.
  • Twee modules van twee dagen, waarin verschillende aspecten van open communiceren worden behandeld en geoefend. Feedback geven en ontvangen staat centraal in beide modules. Net als openheid en rechtstreeksheid in de communicatie.
  • Iedere deelnemer werkt aan de eigen leerdoelen, in samenhang met de andere deelnemers.
  • Een tussentijdse opdracht, waarin deelnemers ‘on the job’ aan de slag gaan met hun leerdoelen.

Wat levert ‘Open professionele communicatie’ uw organisatie op?

  • Aan het einde van het programma hebben deelnemers de vaardigheid én de bereidheid zich open op te stellen naar collega’s. Zij staan open voor feedback en zijn bereid eerlijke en rechtstreekse feedback te geven;
  • Mocht er sprake zijn van een gevoel van onveiligheid in de organisatie, bijvoorbeeld uit angst voor represailles bij het je open uitspreken, dan zijn de oorzaken daarvan blootgelegd en besproken. Zo is een fundament gelegd om daarin een positieve verandering aan te brengen;
  • Mocht er sprake zijn van onuitgesproken conflicten of verdeeldheid, dan worden deze tijdens het programma uitgesproken en uitgewerkt. Het gaat daarbij niet zozeer om de oplossing, maar veeleer over wederzijdse openheid, zodat aan een oplossing gewerkt kan worden;
  • Er is een basis gelegd om te werken aan een collectieve ambitie en aan andere strategische, professionele en inhoudelijke dilemma’s en uitdagingen, op een manier waarbij inhoud en proces evenredig aandacht krijgen.
Share Button