Individuele coaching

Wat is individuele coaching?

Individuele coaching in de organisatie helpt, wanneer een deelnemer voorafgaand aan of tijdens ontwikkelproces met collega’s de behoefte heeft enkele zaken voor zichzelf op een rij te zetten. Individuele coaching biedt de veiligheid en vertrouwdheid om dit te doen.

Waaruit bestaat individuele coaching?

  • Individuele coaching bestaat uit een aantal individuele sessies met een coach. Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag. Sessies duren anderhalf uur. De inhoudelijke thema’s worden in overleg en tijdens de sessies vastgesteld.
  • Individuele coaching wordt voorafgegaan door een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarin de vraag wordt vastgesteld, en bekeken of individuele coaching daarvoor het geschikte medium is.

Wat levert individuele coaching de organisatie op?

  • Verbeterd functioneren van individuele medewerkers;
  • Individuele coaching met een externe coach maakt het mogelijk voor medewerkers om zaken waar zij mee zitten in een veilige setting uit te werken, zodat deze het werk niet langer belemmeren. Daarom:
  • Een grotere betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie.
Share Button