‘Persoonlijk Leiderschap’

Wat is het programma ‘Persoonlijk Leiderschap’?

‘Persoonlijk leiderschap’ staat aan de basis van iedere effectieve organisatie. Waarom? Omdat mensen die opereren vanuit persoonlijk leiderschap verantwoordelijk en zelfbewust zijn. Die twee eigenschappen zijn onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling van de organisatie. Als medewerker of manager moet je je bewust  zijn van je eigen inbreng en van het effect dat je hebt op de organisatie. Zelfbewustzijn is hiervoor het ‘instrument’: alleen vanuit de bereidheid en vaardigheid om werkelijk in de spiegel te kijken kan er leren ontstaan in de organisatie, en leren is fundamenteel in elke verandering.

Waaruit bestaat het programma ‘Persoonlijk Leiderschap’?

  • Het programma ‘Persoonlijk leiderschap’ bestaat uit twee modules van twee dagen, waarin in groepsverband gewerkt wordt aan het eigen persoonlijk leiderschap.
  • Het programma wordt voorafgegaan door een individuele intake, waarin de leerdoelen besproken worden, en vastgesteld wordt of de deelnemer bereid is het persoonlijke karakter van het programma aan te gaan.
  • In de modules staan verschillende persoonlijke thema’s centraal, zoals: ‘hoe ben ik geworden wie ik nu ben?’, ‘wat zijn mijn persoonlijke thema’s?’, ‘waar liggen mijn gevoeligheden?’, ‘wat is mijn talent en toegevoegde waarde?’, ‘hoe kan ik mijn patronen doorbreken en nieuwe talenten aanboren?’, ‘hoe kan ik mijn omgeving mobiliseren als steun in de ontwikkeling van mijn persoonlijk leiderschap?’.

Wat levert ‘Persoonlijk leiderschap’ uw organisatie op?

  • Autonome professionals, die zelfbewust in het leven staan en verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en voor hun eigen ontwikkeling;
  • Een basis voor productieve samenwerking tussen collega’s in de organisatie, doordat ieder van hen de eigen verantwoordelijkheid serieus neemt, en bereid is anderen daarbij te ondersteunen;
  • (Intern) ondernemerschap, creativiteit, oplossingsgerichtheid. Allen zijn een direct gevolg van het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
Share Button