Teamcoaching

NIK_0057Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is een vorm van coaching waarin niet een individu maar een team centraal staat. Teamcoaching is hét middel om te werken aan een grotere effectiviteit.

Waaruit bestaat teamcoaching?

In overleg wordt een aantal sessies belegd waarin de samenwerking en eventuele problemen in het team besproken worden. In de sessies staat naast de inhoud vooral ook het proces centraal: hoe gaan teamleden met elkaar om, wat zijn daarin patronen, hoe kunnen deze herkend en doorbroken worden. Het vormen van open communicatie tussen de teamleden, en het blootleggen van zaken die deze open communicatie belemmeren, staan centraal.

Wat levert teamcoaching op?

  • Een grotere teameffectiviteit, door het uitwerken van problemen of belemmeringen in de communicatie tussen teamleden;
  • Een verbeterde sfeer en interne samenhang, een grotere mate van collegialiteit en onderlinge steun;
  • Een ‘slimmer’ team. Door rechtstreekse communicatie is het probleemoplossend vermogen sterker dan bij teams waarin onuitgesproken tegenstellingen leven;
  • Een steviger team. Teams die hun interne problemen kunnen oplossen door een open communicatie kunnen uitdagingen van buiten beter en flexibeler hanteren.
Share Button