Visie

Dia1 Hoe creëer je een organisatie waarin iedereen met plezier en toewijding aan dezelfde doelen werkt?  

Uitgangspunten in ons werk

  1. Organisaties hebben het vermogen te leren en veranderen, naarmate de kwaliteit van iedere fase in de cirkel hiernaast beter is gewaarborgd.
  2. Zelfbewustzijn en zelfkennis staan aan de basis van goede onderlinge relaties. Persoonlijk leiderschap (het kunnen leidinggeven aan jezelf) is een fundamentele voorwaarde voor goede onderlinge verhoudingen.
  3. Goede werkrelaties ontstaan door wederzijds vertrouwen. Vertrouwen ontstaat wanneer betrokkenen bereid zijn zich open op te stellen jegens elkaar.
  4. Om openheid te bereiken, is een veilige en vertrouwde sfeer nodig. Die staat in ons werk centraal.
  5. Organisaties worden intelligenter naarmate de individuen daarin zich meer met elkaar verbinden.
  6. Uit goede werkrelaties ontstaat een gedeelde missie, en een collectieve ambitie.
  7. Een open contact tussen mensen in de organisatie leidt uiteindelijk tot krachtige organisaties met een sterke identiteit.

Lees hier hoe wij u bijstaan om de gezamenlijke focus in uw organisatie verder te doen groeien.

“De Geest is als een parachute – Hij werkt alleen als hij open is” – Otto Scharmer

 

Share Button